Sənaye xəbərləri

İndiki Dünyada Neodimiyum Maqnitlərin Əhəmiyyəti

2020-10-16

Maqnitlər indiki dünyada vacib bir tərkib hissəyə çevrilmişdir. Maqnitlər müxtəlif formalarda, ölçülərdə və güc səviyyələrində olur. Bu, layihəniz üçün lazım olan maqnitin gücü barədə qərar verərkən olduqca qarışıq ola bilər. İndiki dünyada mövcud olan maqnitlərdən neodim maqnitləri çox maraq gördü və getdikcə daha çox insan mükəmməl xüsusiyyətlərinə görə neodimyum maqnitlərin əhəmiyyətini dərk etdi.


Neodimiyum əsasən güclü bir maqnit kimi istifadə edilə bilən nadir bir torpaq metaldır. Kütlələrinə görə ən güclü olaraq tanınırlar. Ən kiçik neodimyum maqnitlərin belə öz kütlələrinin min qatını dəstəkləmək qabiliyyəti var. Güclü bir maqnit olsa da, neodimyumun qiyməti tamamilə əlverişlidir. Bu səbəblər bu maqnitin populyarlığını artırdı və müasir dünyada geniş bir tətbiq üçün istifadə olunur.
Çin bu anda dünyanın ən böyük neodimiyum ixracatçısı. Dünyanın tələblərinin təxminən 80% -ni təmin edirlər. 1970-ci illərdəki kəşflərindən sonra tələbləri əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bunlar NIB maqnitləri kimi də tanınır və maksimum 64 olan maqnetizm şkalasında N24 ilə N55 arasındadır. Maqnetik güc istehsalçılar tərəfindən onların tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir.
Theneodimyum maqnitlər are susceptible to differences in temperature and they can even lose their temperature under high temperature. However, you can also find some specialized neodimyum maqnitlər in the present world that can perform under extremely high environmental temperatures. The weight of these magnets is relatively low when compared to other magnets, which has impressed the industries that use this magnet.